Νέα για την Κατηγορία: ΔΗΜΟΣ & ΔΗΜΟΤΗΣ


Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Δημότη & του Προσωπικού του Δήμου

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία του Δήμου με τους πολίτες, εξασφαλίζοντας τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του γενικότερου εκσυγχρονισμού της χώρας για την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πολίτη με τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες στο Δήμο μας. Παρ’ όλα  αυτά, είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν οι συναλλαγές των πολιτών με το Δήμο, με γνώμονα πάντα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Θέματα, όπως ηλεκτρονικές πληρωμές και αποστολή των πιστοποιητικών που αιτούνται οι πολίτες, ηλεκτρονική ταμειακή ενημερότητα και δυνατότητα πληρωμής, ακόμα και με πιστωτική κάρτα μέρους ή όλου του ποσού οφειλής, είναι έργα που μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν σε συνεργασία πάντα με το διοικητικό προσωπικό του Δήμου μας.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υλοποιηθούν και να ενσωματωθούν σε ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες και εφαρμογές του Δήμου κάτω από μια -αν είναι δυνατόν- ενιαία βάση δεδομένων, που ενδεικτικά θα παρέχει πρόσβαση σε:

 • Ενιαία οικονομική διαχείριση

 • Διαχείριση και παρακολούθηση προμηθειών και έργων

 • Διαχείριση και παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

 • Διαχείριση δημοτικών τελών

 • Διαχείριση ελέγχου κλήσεων του Κ.Ο.Κ.

 • Διαχείριση διεύθυνσης και ελέγχου κοινόχρηστων χώρων

 

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά:

 1. Για τους πολίτες

  • Δημιουργία ταυτότητας οφειλής των οφειλετών του Δήμου

  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης με e-mail στους εγγεγραμμένους και τακτοποιημένους πολίτες

  • Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμού 

  • Δυνατότητα έκδοσης ειδοποιητηρίου

  • Γενικότερη πληροφόρηση για τις οικονομικές υποχρεώσεις του πολίτη απέναντι στο φορέα.

 

 1. Για το Δήμο

  • Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών του Δήμου μας

  • Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ο Δήμος, όπως είναι η τεχνολογία του, τα οικονομικά του δεδομένα και βέβαια η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

  • Μείωση εξόδων αποστολής λογαριασμών (όπου αυτό είναι εφικτό), και κόστους ενασχόλησης προσωπικού (αξιοποίησή τους σε τομείς που υπάρχει περισσότερο ανάγκη)

  • Βελτίωση της «εισπραξιμότητας» των οφειλών

Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες θα μπορεί να γίνεται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου http://sifnos.gr/dimos/ καθώς και στα επίσημα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτού (social media), τα οποία είναι ήδη υπαρκτά και αξιοποιούνται και των οποίων ο ρόλος θα πρέπει ν’ αναβαθμιστεί.

Απαραίτητη και μείζονος σημασίας προϋπόθεση για όλα τα ανωτέρω είναι η ομαλή μετάβαση από το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τρόπο που θα σεβαστεί τις υπάρχουσες δεξιότητες του υπαλληλικού προσωπικού και θα τις εξελίξει με σύγχρονες μεθόδους επιμόρφωσης, όπως είναι η εξ’ αποστάσεως επικοινωνία με διαδικτυακές εφαρμογές και κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τύπου skype.

Οι online συνεδρίες και συναντήσεις αυτές θα μειώσουν το χρόνο και τα έξοδα μετακίνησης, θα γίνουν καθημερινότητα στη ζωή των υπαλλήλων και έτσι θα τους βοηθήσουν με εύκολο και πιο ενδιαφέρον προς αυτούς τρόπο να εξελιχθούν και να επιμορφωθούν όχι μόνο με τις νέες τεχνολογίες που θα προσφέρει ο Δήμος, αλλά και έμμεσα με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που επιβάλλει ο νέος ψηφιακός τρόπος ζωής προς όφελος των ιδίων προσωπικά στην καθημερινότητά τους.