Νέα για την Κατηγορία: ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Αθλούμαι και Γίνομαι Καλύτερος Άνθρωπος

Προτεραιότητα της «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΑΣ» αποτελεί  η εξέλιξη της έννοιας “αθλητισμός” στο νησί μας.

Θέλουμε:

-Να μεγαλώνουν τα παιδιά μας με την ανάγκη να γυμνάζονται.

-Να διευρυνθεί ο αθλητικός τουρισμός. Αγκαλιάζουμε, στηρίζουμε και διευρύνουμε τις ήδη υπάρχουσες και αξιόλογες πρωτοβουλίες, με στόχο να αυξηθούν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Συνεργαζόμαστε με φορείς για την εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού, με δημιουργία τουρνουά σε ομαδικά αθλήματα και αγώνων πανελλήνιας εμβέλειας σε ατομικά αθλήματα.

-Να υπάρχουν ασφαλείς υποδομές, να βελτιωθούν και να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του νησιού μας  που ήδη υπάρχουν και χρήζουν εντατικότερης  φροντίδας. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ε.Α.Κ.Ν Σίφνου (Μαρούσα) πρέπει ο Δήμος να ενεργοποιηθεί δυναμικά για την επίλυση των κτηριακών και των θεμάτων λειτουργίας του Κέντρου,  με στόχο την αξιοποίησή του προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών.

Συζητάμε:

-για τους τρόπους  υποστήριξης της τοπικής μας ομάδας και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση λειτουργίας και καλύτερης αξιοποίησης του δημοτικού γηπέδου,

-για την ανάγκη εκπόνησης μελετών και έρευνας προγραμμάτων χρηματοδότησης, προκειμένου να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις  ευδοκίμησης και άλλων ομαδικών αθλημάτων,

-για την εξέλιξη και γνωριμία με το μηχανοκίνητο αθλητισμό που μπορεί να στηρίξει το νησί μας σύμφωνα με τη μορφολογία του.

Το πρόγραμμα της ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΑΣ θα κινηθεί γύρω από τη δημιουργία μιας ισχυρής Αθλητικής Επιτροπής που θα ασχολείται με τα θέματα που αφορούν στον αθλητισμό (ομαδικά και ατομικά αθλήματα) και θα είναι σε συνεχή επαφή και συζητήσεις με τους θεσμικούς φορείς του αθλητισμού της Περιφέρειας, με τα Σχολεία και τους καθηγητές φυσικής αγωγής, καθώς και με τα Σωματεία, τους Συλλόγους και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες της Σίφνου, που δραστηριοποιούνται  επιτυχώς στον τομέα.